نرم افزار قالیشویی

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

نرم افزار مدیریت قالیشویی

در نرم افزار قالیشویی قسمتی تعبیه شده که می توانید برای اشخاصی که می خواهند
از نرم افزار استفاده کنند نام کاربری و کلمه عبور صادر نمایید که با سطح دسترسی های متفاوت می باشد